Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó.

We Walk

Lời Bài Hát We Walk

Lời Bài Hát We Walk


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát We Walk:

Up the stairs to the landing, up the stairs into the hall
Take oasis, Marat’s bathing
We walk through the wood we walk
Up the stairs to the landing, up the stairs into the hall
Take oasis, Marat’s bathing
We walk through the woods we walk
Take oasis take oasis take oasis take oasis
Up the stairs to the landing, up the stairs into the hall
Take oasis, Marat’s bathing
We walk through the world we walk
Up the stairs to the landing, up the stairs into the hall
Take oasis, Marat’s bathing
Up the stairs to the landing, up the stairs into the hall
Take oasis, Marat’s bathing
Up the stairs to the landing, up the stairs into the hall
Into the hall

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất