Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

We Walk

Lời Bài Hát We Walk

Lời Bài Hát We Walk


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát We Walk:

Up the stairs to the landing, up the stairs into the hall
Take oasis, Marat’s bathing
We walk through the wood we walk
Up the stairs to the landing, up the stairs into the hall
Take oasis, Marat’s bathing
We walk through the woods we walk
Take oasis take oasis take oasis take oasis
Up the stairs to the landing, up the stairs into the hall
Take oasis, Marat’s bathing
We walk through the world we walk
Up the stairs to the landing, up the stairs into the hall
Take oasis, Marat’s bathing
Up the stairs to the landing, up the stairs into the hall
Take oasis, Marat’s bathing
Up the stairs to the landing, up the stairs into the hall
Into the hall

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất