Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

We Are Not Going To Make It

Lời Bài Hát We Are Not Going To Make It

Lời Bài Hát We Are Not Going To Make It


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát We Are Not Going To Make It:

We’re not gonna make it
No no we’re not gonna to make it
‘cuz there’s a million better bands
With a million better songs
Singers who can drum
And singers who can sing
Deep in my heart i do believe
We’re not gonna make it
No no we’re not gonna to make it
Cuz’ we don’t have the talent
And we don’t have the time
And we don’t have the patience
And we don’t know how to rhyme

Deep in my heart i do believe
We’re not gonna make it
No no we’re not gonna to make it
Said no no no no no no no no no no
No no no no no no no no no no no
No no no no no no no no no no no
No no no no no no no no no no no

We’re not gonna make it

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất