Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Way Down

Lời Bài Hát Way Down

Lời Bài Hát Way Down


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Way Down:

Maybe I’m the afterglow
cause I’m with a band you know
Don’t you hear the laughter on the way down

Yes I am the anchorman
dining here with Son of Sam
Hear too much to chatter on the way down

Gonna meet a great big star
Gonna drive his great big car
Gonna have it all here on the way down
Way down
Way down
Way down
She knows
Way down
Way down
Way down
She knows

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất