Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân.

Walter’s Theme

Lời Bài Hát Walter's Theme

Lời Bài Hát Walter’s Theme


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Walter’s Theme:

Hey this is David
I’ve got a hat the size of Oklahoma
Put on my boots and going down to Walter’s
Get me some barbecue
Bring some home to the misses
He’ll give you a bag to put it in
This is David, signing off

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất