Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Walks Like A Lady

Lời Bài Hát Walks Like A Lady

Lời Bài Hát Walks Like A Lady


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Walks Like A Lady:

Walks like a lady,
With her tender charms.
She moves like a lady
When i’m in her arms.
She loves like a lady,
Lovin’ all night long.
She cries like a baby
When she’s done something wrong.

I told you once, yes, i told you twice
But you never listen to my advice
I catch you walkin’ with that boy again
I’m gonna set you free.
Oh, i’m gonna set you free.

Loves like a lady,
So soft and slow.
She feels like a lady,
Ooo, i can’t let go.
She smiles like a lady,
Smilin’ all night long,
But cries lake a baby
When she’s done something wrong.

(chorus)

Walks like a lady
Oh, but she cries like a little girl
Walks like a lady
Yes, but she cries like a little girl
Walks like a lady,
Walks like a lady
Cries like a little girl

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất