Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Walking In The Light

Lời Bài Hát Walking In The Light

Lời Bài Hát Walking In The Light


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Walking In The Light:

The sun woke me up real early, it’s a beautiful morn.
’cause i’m going down to the river to be reborn.
Now me and jesus did some heavy talking last night,
So i’m going down to be dipped and come up walking in the light.

(la la la la la la la la la la,
La la la la la la la la,
La la la la la la la la la la,
La la la la la la la.)

So i’m going down to the river real early this morn.
Jesus said through him we can be reborn.

Oh the joy that’s come inside me
Laughter fills my night and fills my day,
With the song of love to guide me,
And the happy words you send my way.
Life with you has made me feel the miracle of making melody;
Just a simple wonder when you’re walking in the light.

(la la la la la la la la la la,
La la la la la la la la,
La la la la la la la la la la,
La la la la la la la.)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất