Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Wake Up My Love

Lời Bài Hát Wake Up My Love

Lời Bài Hát Wake Up My Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wake Up My Love:

Here i go again
Hear that knockin’ won’t you let me in
Only want that same old thing
Yet it’s me here ring, ring, ring

I want your love
Wake up my love
And let it in

Well you know it’s me out here
Can’t give up now let us make that clear
All i’ve had’s the run around
Though i’m barking like some hound

I want your love
Wake up my love
And let it in

I want your love
Wake up my love
And let it in

My life’s been so many ways
Too much darkness gets me crazed
All around us people fight
Christ i’m looking for some light

Inside your love
Wake up my love
And let it in

I don’t have no friends of mine
Who can swing me down that vine
Not much sense in what i do
That is why i’m calling you

Inside my love
Wake up my love
And let it in
I want your love
Wake up my love
And let it in
I want your love
Wake up my love
And let it in

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất