Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Wait ’til I Get You Home

Lời Bài Hát Wait 'til I Get You Home

Lời Bài Hát Wait ’til I Get You Home


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wait ’til I Get You Home:

You never cease to amaze me
You can still make me crazy
Baby you can turn me on
With just your eyes
You’re just so darn appealing
You stir up sexy feelings
Every man in the room
Would like to try you on for size
Chorus:

Wait ’til i get you home
Wait ’til i get you alone
Wait ’til i get my hands on you
Wait ’til i get you home sweet baby
Wait ’til i get you home

Oh baby you still make me
Feel feelin’s that can take me
To places where i’ve never been before
Well honey i’ve got a feelin’
We’ll make some shadows on the ceilin’
Tonight by candlelight behind closed doors

Chorus:

Wait ’til i get you home
Wait ’til i get you alone
Wait ’til i get my hands on you
Wait ’til i get you home sweet baby
Wait ’til i get you home

Your lovin’ gets better
Each time we’re together
It’s always exciting and new
Each time we discover
We’re still like young lovers
It’s always been magic with you

Baby wait ’til i get you home
You just wait ’til i get you alone
Wait ’til i get my hands on you
Wait ’til i get you home sweet baby
Wait ’til i get you home
Wait ’til i get you alone
Wait ’til i get my hands on you
Wait ’til i get you home sweet baby
Wait ’til i get you home sweet darlin’
Wait ’til i get you home

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất