Tên của anh khi viết xuống giấy chẳng qua chỉ dài có vài centimét, nhưng lại xuyên suốt cả một quãng thời thanh xuân của em. Thực ra anh không biết rằng anh chính là ước mơ của em. " Hàn Thiên.

Wait

Lời Bài Hát Wait

Lời Bài Hát Wait


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wait:

I’m waiting for the bus to come
I’m lying on a bench
Thinking of a book I read
And wondering what it meant

I hear footsteps coming closer
It’s an ordinary man
He comes up to me, shakes my hand
And asks me who I am

I am paralysed, I can’t talk or move
What could I say
And before I have the chance to think
I tell this man my name
I tell this man my name

He smiles and looks away
But I still don’t know the answer to this day
To this day
To this day
To this day…
To this day
To this day
To this day…

(I don’t know the answer…)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất