Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Volare (nel Blu Dipinto Di Blu)

Lời Bài Hát Volare (nel Blu Dipinto Di Blu)

Lời Bài Hát Volare (nel Blu Dipinto Di Blu)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Volare (nel Blu Dipinto Di Blu):

Volare, oh oh, cantare, oh oh oh oh
Let’s fly way up to the clouds, away from the maddening crowds
We can sing in the glow of a star that i know of
Where lovers enjoy peace of mind
Let us leave the confusion and all disillusion behind
Just like bird of a feather, a rainbow together we’ll find
Volare, oh oh, e contare, oh oh oh oh
No wonder my happy heart sings
Your love has given me wings
Penso che un sogno cosi non ritorni mai piu
Mi dipingevo le mani e la faccia di blu
Poi d’improvviso venivo dal vento rapito
E incominciavo a volare nel cielo infinito

Volare, oh oh, e contare, oh oh oh oh
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassu
E volavo, volavo felice piu in alto del sole ed ancora piu su
Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiu
Una musica dolce suonava soltanto per me
Volare, oh oh, e cantare, oh oh oh oh
No wonder my happy heart sings, your love has given me wings
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassu

(this is the english version)
Sometimes the world is a valley of heartaches and tears,
And in the hustle and bustle, no sunshine appears,
But you and i have our love always there to remind us
There is a way we can leave all the shadows behind us.
Volare, oh, oh! cantare, oh, oh, oh, oh!
Let’s fly way up in the clouds,away from the maddening crowds
We can sing in the glow of a star that i know of
Where lovers enjoy peace of mind
Let us leave the confusion and all disillusion behind
Just like birds of a feather, a rainbow together we’ll find
Volare, oh, oh! cantare, oh, oh, oh, oh!
No wonder my happy heart sings, your love has given me wings
Your love has given me wings, your love has given me wings

(this is the italian version)
Penso che un sogno cosþ non ritorni mai pi-
Mi dipingevo le mani e la faccia di blu
Poi d’improvviso venivo dal vento rapito
E incominciavo a volare nel cielo infinito
Volare, oh, oh! cantare, oh, oh, oh, oh!
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lass-
E volavo, volavo felice pi- in alto del sole ed ancora pi- su
Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggi-
Una musica dolce suonava soltanto per me
Volare, oh, oh! cantare, oh, oh, oh, oh!
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lass-
Nel biu, dipinto di blu, felice di stare lass

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất