"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Voi Che Sapete

Lời Bài Hát Voi Che Sapete

Lời Bài Hát Voi Che Sapete


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Voi Che Sapete:

Tell me what love is, what can it be
What is this yearning burning me?
Can i survive it, will i endure?
This is my sickness, is there a cure?
First his obsession seizing my brain,
Starting in passion, ending in pain.
I start to shiver, then i’m on fire,
Then i’m aquiver with seething desire.
Who knows the secret, who holds the key?
I long for something – what can it be?
My brain is reeling, i wonder why;
And then the feeling i’m going to die.
By day it haunts me, haunts me by night.
This tender torment, tinged with delight!
Tell me wht love is, what can it be?
What is this yearning, burning in me?
What is this yearning, burning in me?
What is this yearning, burning in me?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất