Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Voi Che Sapete

Lời Bài Hát Voi Che Sapete

Lời Bài Hát Voi Che Sapete


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Voi Che Sapete:

Tell me what love is, what can it be
What is this yearning burning me?
Can i survive it, will i endure?
This is my sickness, is there a cure?
First his obsession seizing my brain,
Starting in passion, ending in pain.
I start to shiver, then i’m on fire,
Then i’m aquiver with seething desire.
Who knows the secret, who holds the key?
I long for something – what can it be?
My brain is reeling, i wonder why;
And then the feeling i’m going to die.
By day it haunts me, haunts me by night.
This tender torment, tinged with delight!
Tell me wht love is, what can it be?
What is this yearning, burning in me?
What is this yearning, burning in me?
What is this yearning, burning in me?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất