Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Violet

Lời Bài Hát Violet

Lời Bài Hát Violet


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Violet:

And the sky was made of amethyst
And all the stars look just like little fish
You should learn when to go
You should learn how to say no

Might last a day yeah
Mine is forever
Might last a day, yeah
Well mine is forever

When they get what they want they never want it again
When they get what they want they never want it again

Go on, take everything, take everything i want you to
Go on, take everything take everything take everything i want you to

And the sky was all violet i want it again, but more violet, more violet
Hey, i’m the one with no soul
One above and one below

Go on, take everything take everything i want you to
Go on, take everything take everything i want you to

I told you from the start just how this would end
When i get what i want i never want it again

Go on, take everything take everyting i want you to
Go on, take everything, take everything i want you to
Go on, take everything, take everything i want you to
Go on, take everything, take everything i want you to
Go on take everything take everything take everything take everything

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất