Anh có thể đợi tới lúc em trở về, nhưng anh muốn nói điều này ngay bây giờ, anh đang nhớ em hơn bao giờ hết, mong em mau trở về với anh..

Vaseline

Lời Bài Hát Vaseline

Lời Bài Hát Vaseline


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Vaseline:

(louder)

When you’re stuck like glue
Vaseline
When you need some goo

When you’re stuck like glue
Vaseline
When you’re black and blue
Vaseline

la la la la la la la la la la

When you’re stuck like glue
Give me some

When you’re stuck like glue
If you’d like to woo
Vaseline

la la la la la la la la la la

If it’s hot like you
Give me some

Do you need a clue
I want some

Vaseline
Vaseline
Vaseline
Vaseline
Vaseline
Vaseline

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất