Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.

Unfinished Business

Lời Bài Hát Unfinished Business

Lời Bài Hát Unfinished Business


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Unfinished Business:

(raymond castoldi)

Ooh

Lookin’ to run, lookin’ to score
You left me hangin’ round
And i’m lookin’ for more
Cause after all is said and done
You know i’m gonna be a number one

(unfinished business) risin’ to the top
(unfinished business) never gonna stop
(unfinished business) got a job to do
(unfinished business) gonna break through

Ow

Let’s go liberty
Let’s go liberty
Let’s go liberty
Let’s go liberty

There’s unfinished business
Unfinished business
There’s unfinished business
Unfinished business

(unfinished business) risin’ to the top
(unfinished business) never gonna stop
(unfinished business) got a job to do
(unfinished business) gonna break through

Ow

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất