Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Undressed

Lời Bài Hát Undressed

Lời Bài Hát Undressed


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Undressed:

[Verse 1:]
Each and every day
Each and every single day
People wanna tell me what to do
But I don’t really care
I do never really care
‘Cause I’m looking out for something new

[Bridge:]
And I know you know
All we’re gonna do
Is we’re making our dream come true
And I know you know
All we’re gonna do
Is we’re living our lives the way we want to

[Chorus:]
When do we get undressed
I don’t wanna wait, baby, let’s get started
When do we get undressed
Boy, I wanna know when the time is right to do it
When do we get undressed
I don’t wanna wait, baby, let’s get started
When do we get undressed
Boy, I wanna know when the time is right let’s do it

[Verse 2:]
Pretty-like-a-pearl
Do you wanna see my world?
I do everything I wanna do
And when you’re going there
Then you better be aware
I know I’m looking like your dream come true

[Bridge:]
And I know you know
All we’re gonna do
Is keep on bouncing around forever
And I know you know
All we’re gonna do
Is not wasting our time it’s now or never

[Chorus]

Do it to me, give it to me

[Chorus 3X]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất