Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Undo

Lời Bài Hát Undo

Lời Bài Hát Undo


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Undo:

Just want to cut the cables and let my face fall to the ground

It has been so long since i was two

Expression equals the end

Unleash the dam, I am sorry you must drown

Time to show you who lies within the body of lies

Let them feel the fire within my lungs

I was born of you but i am only me

Engage me, I am locked

Hope is this first sigh of defeat

Undo it, slash and burn me

Help me find my halo in a haystack

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất