Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Under Your Spell Again

Lời Bài Hát Under Your Spell Again

Lời Bài Hát Under Your Spell Again


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Under Your Spell Again:

You’ve got me, under your spell again
Saying those things again
I gotta take you back just one more time

I swore the last time that you let me down
That i wouldn’t see you if you came around
But i can’t tell my heart what is right or wrong
And i’ve been so lonely dear since you’ve been gone

You’ve got me, under your spell again
Saying those things again
You’ve got me dreaming those dreams again
Thinking those things again
I gotta take you back just one more time

You’ve got me, under your spell again
Saying those things again
You’ve got me dreaming those dreams again
Thinking those things again
I gotta take you back just one more time

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất