Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ

Unbated Vicar Of Scorched Earth

Lời Bài Hát Unbated Vicar Of Scorched Earth

Lời Bài Hát Unbated Vicar Of Scorched Earth


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Unbated Vicar Of Scorched Earth:

A child did rumble, went kicking loud trash
A ghost girl and a bulldog are whittling myflash
In the kitchen of birds sits a wicked child’s cat
But the unbated vicar of scorched earth knows that
And flash is not easy to capture just outright
But there if you fight for it – like broads in daylight
Say it with angel dust – sprinkle it fat
A child did rumble, went kicking loud trash
But the unbated vicar of scorched earth knows that

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất