Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Unbated Vicar Of Scorched Earth

Lời Bài Hát Unbated Vicar Of Scorched Earth

Lời Bài Hát Unbated Vicar Of Scorched Earth


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Unbated Vicar Of Scorched Earth:

A child did rumble, went kicking loud trash
A ghost girl and a bulldog are whittling myflash
In the kitchen of birds sits a wicked child’s cat
But the unbated vicar of scorched earth knows that
And flash is not easy to capture just outright
But there if you fight for it – like broads in daylight
Say it with angel dust – sprinkle it fat
A child did rumble, went kicking loud trash
But the unbated vicar of scorched earth knows that

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất