Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

Twisting

Lời Bài Hát Twisting

Lời Bài Hát Twisting


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Twisting:

She set your goldfish free
And now she’s sighing
Blew out your pilot light
And made a wish

She doesn’t have to have
Her db’s record back now
But there’s not a lot of things
That she’ll take back

(she wants) she wants to see you again
(she wants) she wants to see you again
Slowly twisting (twisting)
In the wind (twisting)
Twisting twisting (twisting)
In the wind

She’s not your satellite
She doesn’t miss you
So turn off your smoke machine
And marshall stack

She doesn’t have to have
Her young fresh fellows tape back now
But there’s not a lot of things
That she’ll take back

(she wants) she wants to see you again
(she wants) she wants to see you again
Slowly twisting (twisting)
In the wind (twisting)
Twisting twisting (twisting)
In the wind

(she wants) she wants to see you again
(she wants) she wants to see you again
Slowly twisting (twisting)
In the wind (twisting)
Twisting twisting (twisting)
In the wind

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất