Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

Turn You Inside Out

Lời Bài Hát Turn You Inside Out

Lời Bài Hát Turn You Inside Out


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Turn You Inside Out:

Divide your cultured pearls in haste
I’m looking for to lay to waste
Of all the things I cannot taste
and this not the racy race
They spoke loud

I believe in what you do
I believe in watching you
It’s what you do

I could turn you inside-out
What I choose not to do
I could turn you inside-out
What I choose not to do

Given the choice
Given the heart
Given the tool
Given the word
Given the cheers

I believe in what you do
I believe in watching you
It’s what you do

I could turn you inside-out
What I choose not to do
I could turn you inside-out
What I choose not to do

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất