Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

Trilogy: Hyperstation

Lời Bài Hát Trilogy: Hyperstation

Lời Bài Hát Trilogy: Hyperstation


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Trilogy: Hyperstation:

[thurston]
Falling out of sleep, i hit the floor
Put on some rock tee and i’m out with the door
From bowery to broome to greene, i’m a walking lizard
Last night’s dream was a talking baby lizard

All comin’ from hu-man imagination
Day dreaming days in a daydream nation

Smashed-up against a car at three a.m.
Kids just up for basketball, beat me in my head
There’s bum trash in my hall and my place is ripped
I’ve totaled another amp, i’m calling in sick

It’s an anthem in a vacuum on a hyperstation
Day dreaming days in a daydream nation

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất