Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng

Travels

Lời Bài Hát Travels

Lời Bài Hát Travels


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Travels:

It is my destiny
To dye it with her tears
Common ties selected
From loose threads in the blanket
Where’d you get the girl?
Across the mighty highway
Disappeared in her apartment
Never to return

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất