Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trampoline

Lời Bài Hát Trampoline

Lời Bài Hát Trampoline


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Trampoline:

The one in the jar at the foot of the bed
Get’s weaker at heart but larger at head
Says i am the fool
Spat on and pushed aside
He gave something back just right before he died
The man with the hair on top of his ears
Drove past me at eight with a cooler of beer
Got high on the hunt in camoflage green
A drop of precious oil in the ??all darned?? machine
Way-o

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất