Trên thế giới có 6 tỉ người. Anh nhớ em bởi vì 5,999,999,999 người còn lại không thể nào thay thế một người đặc biệt như em.

Town Of Mirrors

Lời Bài Hát Town Of Mirrors

Lời Bài Hát Town Of Mirrors


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Town Of Mirrors:

I know this party hat
I know this crown
I believe the study of ratings
Will bring the honest man down
Bring the honest man down
In the town of mirrors
I’ll try to put on
My proper playing clothes
I wanna see the magic
You are the first one i chose
In the town of mirrors
Put your hands & feet together
Heads, hearts & nebula
The good god is breathing
Oh, alright (mutilation)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất