Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Town Of Mirrors

Lời Bài Hát Town Of Mirrors

Lời Bài Hát Town Of Mirrors


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Town Of Mirrors:

I know this party hat
I know this crown
I believe the study of ratings
Will bring the honest man down
Bring the honest man down
In the town of mirrors
I’ll try to put on
My proper playing clothes
I wanna see the magic
You are the first one i chose
In the town of mirrors
Put your hands & feet together
Heads, hearts & nebula
The good god is breathing
Oh, alright (mutilation)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất