Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Town Of Mirrors

Lời Bài Hát Town Of Mirrors

Lời Bài Hát Town Of Mirrors


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Town Of Mirrors:

I know this party hat
I know this crown
I believe the study of ratings
Will bring the honest man down
Bring the honest man down
In the town of mirrors
I’ll try to put on
My proper playing clothes
I wanna see the magic
You are the first one i chose
In the town of mirrors
Put your hands & feet together
Heads, hearts & nebula
The good god is breathing
Oh, alright (mutilation)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất