Bạn thân! Biết hết tất cả những chuyện mất mặt của bạn, nhưng vì hình tượng tốt đẹp của bạn mà giữ bí mật không hé nửa lời.

Town Of Mirrors

Lời Bài Hát Town Of Mirrors

Lời Bài Hát Town Of Mirrors


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Town Of Mirrors:

I know this party hat
I know this crown
I believe the study of ratings
Will bring the honest man down
Bring the honest man down
In the town of mirrors
I’ll try to put on
My proper playing clothes
I wanna see the magic
You are the first one i chose
In the town of mirrors
Put your hands & feet together
Heads, hearts & nebula
The good god is breathing
Oh, alright (mutilation)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất