Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

Touch Me I’m Sick

Lời Bài Hát Touch Me I'm Sick

Lời Bài Hát Touch Me I’m Sick


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Touch Me I’m Sick:

1989, halloween/touch me i’m sick, blast first!, (bffp46)
Notes: mudhoney cover

[kim]
Uh
Whuuuuuaaaaaaa
Whaaa
Well i’ve been bad
And i’ve been worse
And i’m a creep – yeah
And i’m a jerk
Come’on
Touch me i’m sick

Aaaaah
I won’t be long
Then i pull a rock
And i’ll throw it at you boy
Are you paying our drugs (?)
Touch me i’m sick
Yeah
Touch me i’m sick
Come’on baby now come with me
You don’t come
You don’t come
You don’t come
You’ll die alone

Whaaaaa
We’re out in the field
And i don’t mind
I’ll make you love me
Till the day you die
Come’on touch me i’m sick
Fuck me i’m sick
Come’on baby now come with me
You don’t come
You don’t come
You don’t come
You’ll die alone

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất