Lòng tin cũng giống như một tờ giấy, khi đã nhàu nát sẽ không bao giờ phẳng phiu được.

Toob Amplifier

Lời Bài Hát Toob Amplifier

Lời Bài Hát Toob Amplifier


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Toob Amplifier:

I got myself a brand new tube amplifier
It’s large and lovely to behold
La la la la la
I got myself a new tube amplifier
Now i’m gonna blow a big one
I got myself a little tube amplifier
It’s large and lovely and it smells just like a dream
I got myself a tube amplifier
Now i’m gonna blow a big one

I got myself a brand new big bertha driver
Gonna take it to the range take it to the range
I got myself a new big bertha driver
Now i’m gonna hit a big one

I got myself a brand new cymbal supplier
They’re really good they’re sabian
They’re great they’re sabian
I got myself a new cymbal supplier
Now i’m gonna crash
Now i’m gonna hit
Now i’m gonna blow a big one

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất