Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Tonight

Lời Bài Hát Tonight

Lời Bài Hát Tonight


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Tonight:

Everything will be alright tonight
I said everything will be alright tonight
No one moves
No one talks
No one thinks
No one walks tonight
Tonight
Everyone will be alright tonight
Everyone will be alright tonight
No one moves
No one talks
No one thinks
No one walks tonight
Tonight

I am gonna love you till the end
I will love you till i reach the end
I will love you till i die
I will see you in the sky
Tonight

Everything will be alright tonight
Everything will be alright tonight
No one moves
No one talks
No one thinks
No one walks tonight
Tonight
Tonight
Tonight

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất