Có một người, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn được bạn đặt ở nơi sâu nhất trong lòng, sâu đến nỗi chính bạn cũng đã quên.

Tonight

Lời Bài Hát Tonight

Lời Bài Hát Tonight


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Tonight:

Everything will be alright tonight
I said everything will be alright tonight
No one moves
No one talks
No one thinks
No one walks tonight
Tonight
Everyone will be alright tonight
Everyone will be alright tonight
No one moves
No one talks
No one thinks
No one walks tonight
Tonight

I am gonna love you till the end
I will love you till i reach the end
I will love you till i die
I will see you in the sky
Tonight

Everything will be alright tonight
Everything will be alright tonight
No one moves
No one talks
No one thinks
No one walks tonight
Tonight
Tonight
Tonight

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất