Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta

Tongue

Lời Bài Hát Tongue

Lời Bài Hát Tongue


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Tongue:

Call my name, here I come.
90 to nothing, watch me run.
You call.
I am ashamed to say.
Ugly girls know their fate.
Anybody can get laid.
You want a room with a fire escape.
I want to tell you how much I hate this.
Don’t leave that stuff all over me. It pains me.
Please just leave it.
I should toss that vanity license plate.
Toss that make-up painted face.
Box those poems, chocolate cake.
Scratch that name on the record player.
Please just leave me be.
Don’t lay that stuff all over me.
It crawls all over. All over me.
Call my name, here I come.
Your last ditch lay, will I never learn?
Caramel turn on a dusty apology.
It crawls all over me.
You turn all over.
It pains me.
Please just leave it.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất