Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn

To Be Or Not To Be

Lời Bài Hát To Be Or Not To Be

Lời Bài Hát To Be Or Not To Be


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát To Be Or Not To Be:

You build me up , you let me down
How can i love , you give me no ground
To be or not to be , to be ore not to be
Am i gonna have you for me

One little light i saw before
The light in your eyes, i don’t see no more
To be or not to be , to be or not to be
Am i gonna have you for me , well

(break)

Give me a chance . make up your mind
Give me romance . tell me you’re mine
To be or not to be ,well, to be or not to be
Am i gonna have you for me , well

(break)

Well, to be or not to be
Well, to be or not to be
To be or not to be
Am gonna have you for me

(repeat last verse and fade out)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất