Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

Till I’m Gone

Lời Bài Hát Till I'm Gone

Lời Bài Hát Till I’m Gone


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Till I’m Gone:

[Verse 1]
I gave him love
I gave my all
I gave myself, I lost control
Held nothing back, I just let go
Now, I’m realizing, I’ve been all alone

[Hook]
He won’t love me
Till I’m gone
But I don’t want him
‘Cause he’s wrong wrong
Now he love me, ’cause I’m gone
But it’s just too late
‘Cause now I found someone

[Verse 2]
I’m looking
For an everlasting love
The kind that every girl dreams of
But every time you said you love me
Boy you lied
Now all I have for you
is goodbye

[Hook]

[Bridge]
Lord tell him something
‘Cause he lost his mind
If I could rewind
I wouldn’t give him the time
I’ll take all this pain
And throw all away
But I realize
You ain’t good enough for me

[Hook (Repeat out)]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất