Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương… rồi bỗng nhiên vụt mất như chưa từng tồn tại.

They Say It’s Wonderful

Lời Bài Hát They Say It's Wonderful

Lời Bài Hát They Say It’s Wonderful


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát They Say It’s Wonderful:

They say that falling in love is wonderful
It’s wonderful, so they say

And, with a moon up above, it’s wonderful
It’s wonderful, so they tell me

I can’t recall who said it
I know i never read it
I only know they tell me that love is grand
And

The thing that’s known as romance is wonderful, wonderful
In every way, so they say

<brief instrumental>

To leave your house some morning
And, without any warning
You’re stopping people, shouting that love is grand
And

To hold a girl in your arms is wonderful, wonderful
In every way
So they say

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất