Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

There’s No Me Without You

Lời Bài Hát There's No Me Without You

Lời Bài Hát There’s No Me Without You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát There’s No Me Without You:

Written by babyface (1996)
Performed by toni braxton

There’s no me without you
There’s no meaning to life without you
Tell me why should i care ’bout doing my hair
When i can’t stop the thinking about you
There’s no moon without you
There’s no saturday nights without you
There’s no walk through the park
No beat in my heart
No i love you, no i can’t live without you

You told me everything would be cool
Said i wouldn’t always feel blue
How come i feel like a wreck
How come the skies are all gray
How come my eyes are all red
Why am i alone in bed

You told me everything would be fine
Why am i losing my mind
How come i feel like a fool
Why do i keep losing you
Why do i love in despair
When you’re not there

Hook

So blue for you
So deep in love with you
So hard to say bye-bye
When you know how hard i’ve tried
I, i, i tried baby
No no no no

You told me everything would be fine
Why am i losing my mind
How come i feel like a fool
Why do i keep losing you
Why do i love in despair
When you’re not there

Hook

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất