"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

There Wont Be Many Coming Home

Lời Bài Hát There Wont Be Many Coming Home

Lời Bài Hát There Wont Be Many Coming Home


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát There Wont Be Many Coming Home:

(orbison/ dees)

Listen all you people
Try and understand
You may be a soldier
Woman, child or man

But there won’t be many coming home
No, there won’t be many coming home
Oh, there won’t be many
Maybe ten out of twenty
But there won’t be many coming home

Now the old folks will remember
On that dark and dismal day
How their hearts were choked with pride
As their children marched away
Now the glory is all gone
They are left alone

And there won’t be many coming home
No, there won’t be many coming home
Oh, there won’t be many
Maybe five out of twenty
But there won’t be many coming home

Look real closely at the soldier
Coming at you through the haze
He may be the younger brother who ran away
And before you kill another
Listen to what i say

Oh, there won’t be many coming home
Oh, there won’t be many coming home
Oh, there won’t be many
There may not be any
But there won’t be many coming home

If they all came back but one
He was still some mother’s son
And there won’t be many coming home

Oh, there won’t be many coming home
Oh, there won’t be many coming home
Oh, there won’t be many coming home…….

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất