Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.

The Worst

Lời Bài Hát The Worst

Lời Bài Hát The Worst


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Worst:

Well I said from the first
(m. jagger/k. richards)
I am the worst kind of guy

For you to be around
Well i said from the first
Tear me apart
I am the worst kind of guy
Including this old heart
For you to be around
That is true
Tear me apart
And never ever let you down
Including this old heart

That is true
You shouldn’t stick with me
And never ever let you down
You trust me too much, you see

Take all the pain
You shouldn’t stick with me
It’s yours anyway
You trust me too much, you see
Yeah kid…
Take all the pain

It’s yours anyway
Oh, put the blame on me
Yeah kid…
You ought to pass, you see

Somewhere outside
Oh, put the blame on me
I threw love aside
You ought to pass, you see
Now it’s a tragedy
Somewhere outside

I threw love aside
I said from the first
Now it’s a tragedy
I am the worst kind of guy

For you to be around
I said from the first
I am the worst kind of guy
For you to be around

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất