Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

The Wolrd’s Greatest

Lời Bài Hát The Wolrd's Greatest

Lời Bài Hát The Wolrd’s Greatest


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Wolrd’s Greatest:

I am a mountain
I am a tall tree
Ohhh, I am a swift wind
Sweepin’ the country
I am a river
Down in the valley
Ohhh, I am a vision
And I can see clearly
If anybody asks u who I am
Just stand up tall look ’em in the Face and say

[Chorus]
I’m that star up in the sky
I’m that mountain peak up high
I made it
I’m the worlds greatest
And I’m that little bit of hope
When my backs against the ropes
I can feel it mmm
I’m the worlds greatest

I am a giant
I am an eagle
I am a lion
Down in the jungle
I am a marchin’ band
I am the people
I am a helpin’ hand
And I am a hero
If anybody asks u who I am
Just stand up tall look ’em in the Face and say

[Chorus]
I’m that star up in the sky
I’m that mountain peak up high
I made it
I’m the worlds greatest
And I’m that little bit of hope
When my backs against the ropes
I can feel it
I’m the worlds greatest

[Choir sings with R Kelly]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất