Có một người, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn được bạn đặt ở nơi sâu nhất trong lòng, sâu đến nỗi chính bạn cũng đã quên.

The Tumblers

Lời Bài Hát The Tumblers

Lời Bài Hát The Tumblers


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Tumblers:

Sleephouse – not a sound – the world outside large sky-
Losing ground – no words inside
Lost hope brings not the tired eyes
One mistake – two mistake
Don’t mistake your mistake for my mistake
House pet chasing birds across
The earth big ground fading now – scope, span, girth

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất