Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

The Sign

Lời Bài Hát The Sign

Lời Bài Hát The Sign


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Sign:

Around the nation, around the world
What’s been going down?
A million voices, one question hurled
Heard in every town
All of the people, one simple plea
What will happen now?
Asked in concern for their destiny
Got to know somehow

They say
They say

Everything will be fine
Everything will be fine
Everything will be fine
I saw the sign

So if you want to know what’s going on
Going round and round
You’d better ask before your world is gone
Gone without a sound

They say
They say

Everything will be fine
Everything will be fine
Everything will be fine
I saw the sign
Everything will be fine
Everything will be fine
Everything will be fine
I saw the sign

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất