Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

The Sheik Of Araby(smith/wheeler/snyder)

Lời Bài Hát The Sheik Of Araby(smith/wheeler/snyder)

Lời Bài Hát The Sheik Of Araby(smith/wheeler/snyder)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Sheik Of Araby(smith/wheeler/snyder):

Well i’m the sheik of araby,
Your love belongs to me.
Well at night where you’re asleep,
Into your tent i’ll creep.
The stars that shine above
Will light our way to love.
You rule this world with me,
I’m the sheik of araby.

Well i’m the sheik of araby,
Your love belongs to me.
Oh at night where you’re asleep,
Into your tent i’ll creep.
The sun that shines above
Will light our way to love.
You rule this world with me,
I’m the sheik of araby.
Well i’m the sheik of araby,
Well i’m the sheik of araby, yeah.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất