Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

The Sacred and Profane

Lời Bài Hát The Sacred and Profane

Lời Bài Hát The Sacred and Profane


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Sacred and Profane:

Give me tears
Give me love
Let me rest
Let up on
Send the bored
Your restless
The feedback-scarred
Devotionless

You’re all a part of me now
And if I fall
You’re all a part of me now
In the sun
You’re all a part of me now
You’re all a part of me now

Will love ever be enough
Just in time to prove
Will words ever be enough
Just in time to lose

Give me signs
That arrest
It could snow
And happiness
Give me time
Give me peace
And I will prove
My release

You’re all a part of me now
And if I fall
You’re all a part of me now
In the sun
You’re all a part of me now
You’re all a part of me now

Will love ever be enough
Just in time to prove
Will time ever be enough
Will love ever be enough

You’re all a part of me now
And if I fall
You’re all a part of me now
In the sun
You’re all a part of me now
You’re all a part of me now
You’re all a part of me now
And if I fall
You’re all a part of me now
In the sun
You’re all a part of me now

Will love ever be enough
Will love ever be enough
Will love ever be enough
Just in time to prove

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất