Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương… rồi bỗng nhiên vụt mất như chưa từng tồn tại.

The Light Pours Out Of Me

Lời Bài Hát The Light Pours Out Of Me

Lời Bài Hát The Light Pours Out Of Me


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Light Pours Out Of Me:

Time flies
Time crawls
Link an insect up and down the walls

The light pours out of me [x2]

The conspiracy of silence
Ought to revolutionize my thought

The light pours out of me [x2]

The cold light of day pours of of me
Leaving me black and so healthy

The light pours out of me [x2]

It jerks out of me
Just like blood
In this still life
Heart beats up love

The light pours out of me
Pours out of me….

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất