Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn

The Jam Was Moving

Lời Bài Hát The Jam Was Moving

Lời Bài Hát The Jam Was Moving


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Jam Was Moving:

The order came directly from the cia to start the following investigation: find out what’s the hidden power lying in the grooves that drives em crazy all across the nation.
They found the jam was moving. go ahead now. go ahead now.
It makes the people keep grooving. go ahead now. go ahead now.

The agent who was sanctioned to investigate,
When he came home he found to his amazement,
He saw his own children live on colt 45 and they were rock hip-popping in the basement.
They found the jam was moving. go ahead now. go ahead now.
That makes the people keep grooving. go ahead now.

They found the jam was moving. go ahead now. go ahead now.
It makes the people keep grooving. go ahead now. go ahead now.

When the order came from the cia: "you better look out, and find out what’s the hidden power lying in the grooves they’re going crazy crazy crazy crazy all across the nation," agent sa
Quot;found the jam was moving. go ahead now. go ahead now.
It makes the people keep grooving. go ahead now. go ahead now."

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất