Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

The Ineffable Me

Lời Bài Hát The Ineffable Me

Lời Bài Hát The Ineffable Me


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Ineffable Me:

Cant catch me
I’m syntax free
I’m preconceived
Preternaturally
I don’t invest
In what is best
Your once and for all
Means shit to me
Hate translator
Hate translator
Hate translator
You can’t catch me
Don’t mistake her
Don’t misshape her
You don’t mutate her
You can’t get me
The radical beacon
The preverbal season
The abstract poetics
Immediate treason
Do you remember
Reductionist lie
Fundamentalist
Alibi
Hate castrater
Hate castrater
Hate castrater
Don’t fuck with me
Don’t you break her
And don’t deflate her
Don’t outdate her
Or you’ll fuck with me
Its a cushy job
A pussy’s job
A cum junkie’s job
Makes my dick throb
Feel…ineffable
Cant catch me
I’m syntax free
I’m preconceived
Prehistoricly
Don’t be alarmed
Don’t be alarmed
Don’t be alarmed
Its only me
Come back in my arms
Back in my arms
Back in my arms
The ineffable me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất