Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

The First Cut Is The Deepest

Lời Bài Hát The First Cut Is The Deepest

Lời Bài Hát The First Cut Is The Deepest


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The First Cut Is The Deepest:

(Cat Stevens)

I would have given you all of my heart
But there’s someone who’s torn it apart
And she’s taken just all that I had
But if you want I’ll try to love again
Baby I’ll try to love again but I know

The first cut is the deepest
Baby I know the first cut is the deepest
But when it come to being lucky she’s cursed
When it come to loving me she’s the worst
I still want you by my side
Just to help me dry the tears that I’ve cried
And I’m sure going to give you a try
And if you want I’ll try to love again
Baby I’ll try to love again but I know

The first cut is the deepest
Baby I know the first cut is the deepest
But when it come to being lucky she’s cursed
When it come to loving me she’s the worst

I still want you by my side
Just to help me dry the tears that I’ve cried
But I’m sure gonna give you a try
’cause if you want I’ll try to love again
Baby I’ll try to love again but I know

The first cut is the deepest
Baby I know the first cut is the deepest
When it come to being lucky she’s cursed
When it come to loving me she’s the worst

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất