Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.

The Fall

Lời Bài Hát The Fall

Lời Bài Hát The Fall


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Fall:

Take this invitation
Bishops Queen to Pawn
All of us were taken
All that was is gone
Of this information
Shames us one and all
Where’s my compensation?
Watching others fall
Welcome to the fall
Everything is useless
Nothing works at all
Nothing ever matters
Welcome to the fall
Welcome to the fall
Welcome to the fall
Welcome to the fall

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất