Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

The End Of The End Of The Ugly

Lời Bài Hát The End Of The End Of The Ugly

Lời Bài Hát The End Of The End Of The Ugly


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The End Of The End Of The Ugly:

[sugar cane cd5]

[kim]
You’re not telling what you feel
You’re just say you can’t deal
You’re just lying like a peel
You’re just saying it ain’t real

Mum told you
And i’ll tell you
You better pick it up
You left your room

I’m not telling you what or feel
I’m just saying i can’t deal
You’re just lying like a peel
I’m just saying you ain’t real

Your mum told you
And i’ll tell you
You better straighten up
It’s such mess inside

You’re so hot
You’re bad
You’re tangled

Television pants shock gello price phone bill fax paper
Cranberry juice dirty sock cd’s tapes highschool yearbook
Comb and all those let ups

Your mum told you
And i’ll tell you
If i make you cry
I’ll poke your eye

I’ll tear you limb for limb
Lying in your room
What we said is true
And as such were through

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất