Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

The Christmas Song (chestnuts Roasting On An Open Fire)

Lời Bài Hát The Christmas Song (chestnuts Roasting On An Open Fire)

Lời Bài Hát The Christmas Song (chestnuts Roasting On An Open Fire)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Christmas Song (chestnuts Roasting On An Open Fire):

Lyrics & music by mel torme & robert wells

Merry christmas –
Merry, merry christmas….

Chestnuts roasting on an open fire
Jack frost nipping at your nose
Yuletide carols being sung by a choir
And folks dressed up like eskimos

Everybody knows a turkey and some mistletoe
Help to make the season bright
Tiny tots with their eyes all aglow
Will find it hard to sleep tonight

They know that santa’s on his way
He’s loaded lots of toys and goodies on his sleigh
Every mother’s child is gonna spy
To see if reindeer really know how to fly

And so i’m offering this simple phrase
To kids from one to ninety-two
Although it’s been said, many times, many ways
Merry christmas to you

And so i’m offering this simple phrase
To kids from one to ninety-two
Although it’s been said, many times, many ways
Merry christmas (merry christmas)
Merry christmas to you (to you)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất