Tình cảm là điều quý giá và việc chấp nhận một người đi vào cuộc đời của ta lại càng quan trọng. Vì vậy hãy cân nhắc kĩ trước khi chọn cho mình người bạn đời mới nhé! Đôi khi chỉ cần vài lý do cũng khiến mối quan hệ mới của bạn rạn nứt một cách nhanh chóng…

The Cheerleader

Lời Bài Hát The Cheerleader

Lời Bài Hát The Cheerleader


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Cheerleader:

Performed by adam sandler and steve koren

[sound of pom-poms]
Cheerleader: [with annoying feminine voice] "ok you guys, let’s hear some spirit!"
[performing cheer]
Cheerleader: "united, we are united.. we’ll be ’cause we’re the tigers, we’re out for vic-tor-y – yeah!"
[no response]
Cheerleader: "come on you guys! i wanna hear you!"
[still no response]
Cheerleader: "come on! the girls volleyball team’s got a big game tonight! and we’re gonna win ’cause we’re the -"
Guy in crowd: "sit down!"
Cheerleader: "you guys are assholes!" [whining] "you think this is easy being a cheerleader!? let’s see you come down here and try it!"
Guy: "shut up!"
Cheerleader: "you’re the one who should be shutting up! this is my senior year of cheerleading and you’re ruining it! i paid for my pom-poms with my own money." [half-crying]
Guy: "you suck!"
Cheerleader: [hurt] "i was gonna do a split for you guys, but now i’m not gonna cuz you guys don’t appreciate anything."
[something hurled and hit cheerleader]
Cheerleader: "owwww! who threw that!? i’m gonna get a bruise now! i hate my school!" [whining]
[crowd cheering softly in background]
Guy: "we’re sorry."
[pause]
Guy: "just kidding, you suck!"
Cheerleader: [half-crying] "ahhaw..no…"

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất