Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

The Caterpillar

Lời Bài Hát The Caterpillar

Lời Bài Hát The Caterpillar


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Caterpillar:

Flicka flicka flicka
Here you are
Cata cata cata
Caterpillar girl
Flowing in
And filling up my hopeless heart
Oh never never go
Dust my lemon lies
With powder pink and sweet
The day I stop
Is the day you change
And fly away from me

You flicker
And you’re beautiful
You glow inside my head
You hold me hynotized
I’m mesmerized
Your flames
The flames that kiss me dead

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất