You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

The Caterpillar

Lời Bài Hát The Caterpillar

Lời Bài Hát The Caterpillar


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Caterpillar:

Flicka flicka flicka
Here you are
Cata cata cata
Caterpillar girl
Flowing in
And filling up my hopeless heart
Oh never never go
Dust my lemon lies
With powder pink and sweet
The day I stop
Is the day you change
And fly away from me

You flicker
And you’re beautiful
You glow inside my head
You hold me hynotized
I’m mesmerized
Your flames
The flames that kiss me dead

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất