Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

The Brews

Lời Bài Hát The Brews

Lời Bài Hát The Brews


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Brews:

Friday night we’ll be drinkin’ Manashevitz
Goin’ out to terrorize goyem
Stompin’ shagitz, screwin’ shicksas
As long as we’re home by Saturday mornin’
Cause hey we’re the Brews
Sportin’ anti swastika tattoos
Oi Oi we’re the boys
Orthodox, hesidic, O.G. Ois
Orthopedic Dr. Martins good for
Waffle making, kickin’ through the shin
Reputation, gained through intimidation
Pacifism no longer tradition
Cause hey we’re the Brews
Sportin’ anti swastika tattoos
Oi Oi we’re the Brews
The fairfax ghetto boys skinhead hebrews
We got the might, psycho mashuganas
We can’t lose a fight, as we are the chosen ones
Chutspah, we battle then we feast
We celebrate, we’ll separate our milkplates from our meat

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất