Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

The Boss

Lời Bài Hát The Boss

Lời Bài Hát The Boss


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Boss:

(nickolas ashford/valerie simpson)

Fancy me
Thought i had my degree
In life and how love
Ought to be a run

I had a one step plan to prove it
Guide in my pocket for fools
Folly and fun
Love had to show me one thing

I was so right
So right
Thought i could turn emotion
On and off
I was so sure
So sure (i was so sure)
But love taught me
Who was who was who was the boss
(taught me who was who was the boss)

I’d defy
Anyone who claimed that i
Didn’t control whatever moved in my soul
I could tempt
Touch delight
Just because you fell for me
Why should i feel uptight
Love had to show me one thing:

I was so right
So right
Thought i could turn emotion
On and off
I was so sure
So sure (i was so sure)
But love taught me
Who was who was who was the boss
(taught me who was who was the boss)

Love taught me
Taught me
Taught me
Taught me

I was so right
So right
Thought i could turn emotion
On and off
I was so sure
So sure (i was so sure)
But love taught me
Who was who was who was the boss
(taught me who was who was the boss)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất